Hout kozijnen in opmars bij renovatie

Woningcorporaties stappen, ruim voor het einde van de verwachte levensduur, bij renovatie van hun woningbestand massaal over op houten kozijnen. Belangrijkste klachten over kunststof zijn lekkage, tocht, inbraakgevoeligheid, gebrek aan reserveonderdelen.
Waar begin jaren tachtig nog veel voor kunststof werd gekozen, zien woningeigenaren nu weer de voordelen van hout. Opmerkelijk is dat die keuze vaak niet gebaseerd is op uitgebreide berekeningen van investeringen en onderhoudskosten.
Vóór de woningrenovatie van 419 woningen in de wijk Grootstal in Nijmegen heeft Portaal een woonwensenonderzoek gehouden, waaruit tochtklachten als belangrijkste probleem naar voren kwamen. Om de woningen bovendien meer uitstraling te geven, besloot Portaal de gevels grondig aan te pakken.
 
Voor einde levensduur vervangen
De belangrijkste problemen met de kunststof kozijnen werden geïnventariseerd. Zo tochten de kozijnen, zijn ze volgens het onderzoek niet meer te repareren omdat reserve onderdelen niet meer beschikbaar zijn, is het onmogelijk HR ++ glas te plaatsen, ze zijn erg inbraakgevoelig, verkleurd en zijn er zijn lekkages omdat de afsluitrubbers verweerd zijn. Al met al voldoende redenen om de kunststof kozijnen al voor het einde van de destijds verwachte levensduur van 30 jaar te vervangen. Mede omdat Portaal van mening is dat alle woningen na renovatie weer moeten voldoen aan een bepaalde basiskwaliteit, mét HR++ isolatieglas en inbraakwerend hang- en sluitwerk.
Voor meer voorbeelden, lees het uitgebreide stuk in bijgevoegd pdf-bestand.
 
Artikel

Meer nieuwsitems

Contact T. 0299 - 39 89 98 - M: info@timmerfabriekvolendam.nl Bezoekadres - Slobbeland 10 - 1131 AB Volendam Postadres - Postbus 8 - 1130 AA Volendam Website: Ratio Design